فرانسه و آلمان صاحب بالاترین شاخص پایدار گردشگری

زلیخا رحمانیان
شنبه، ۹ دی ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۴۵
فرانسه و  آلمان صاحب بالاترین شاخص پایدار گردشگری

کشورهای اروپایی شاخص اقتصاد پایدار گردشگری را رهبری می‌کنند.

فرانسه و آلمان بالاترین شاخص پایدار گردشگری جدید را از واحد اطلاعات اقتصادی کسب کرده‌اند. این شاخص که توسط کنسولگری HNA گردشگری چین حمایت می‌شود، اولین شاخصی است که کشورها را نسبت به تعهد خود برای توسعه و ارتقای شیوه‌های پایدار در گردشگری مقایسه می‌کند.

این یافته‌ها طبق مقاله‌ای تحت عنوان شاخص گردشگری پایدار و زیر نظر ۱۱ کارشناس جهانی در این زمینه ارائه شد.

رتبه بندی کشورها از لحاظ رشد گردشگری پایدار

رتبه بندی کشورها از لحاظ رشد پایدار گردشگری 

این تحقیق نشان می‌دهد در حالی که شیوه‌های پایدار گردشگری در سراسر جهان در حال برگزاری است، تقسیم‌بندی در کشورهای با ثبات بالا حاکم است و اجرا و نظارت بین ادارات دولتی مختلف تقسیم می‌شود.

کارشناسان این تحقیق اعلام کردند، در هیچ کشوری سیاست گردشگری پایدار به اندازه کافی بین سطح ملی، محلی و منطقه‌ای یکپارچه نشده است.

یافته‌های دیگر نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایت از گردشگری پایدار در سه کشور فرانسه، آلمان و انگلستان قوی‌تر از هر جای دیگر اجرا شده است.

کشورهای در حال توسعه در حال پیاده‌سازی سیاست‌های بسیار کوتاه هستند، هرچند آگاهی زیادی از اهداف گردشگری پایدار دارند.

در عین حال، چین و هند، رهبران شاخص رشد و توسعه گردشگری، در صورتی که بتوانند بخش‌های قوی گردشگری خود را با سیاست‌های جامع حفاظت از محیط‌زیست و فرهنگ حمایت کنند، تأثیر زیادی بر روی پایداری می‌گذارند.

ژاپن در بخش اجتماعی و فرهنگی به شاخص پایدار و قابل قبولی دست پیدا کرده، اما این در حالی است ک در پایین نقطه پایداری اقتصادی قرار دارد و این نشان از اهمیت اقتصاد گردشگری بر روی ارزیابی یک کشور دارد.

این شاخص عملکرد را در پنج دسته طبقه بندی می‌کند: محیط سیاسی و نظارتی، پایداری محیطی، پایداری اجتماعی و اقتصادی، پایداری اقتصادی و صنعت سفر و گردشگری.

یکی از یافته‌های اصلی این شاخص این است که پیگیری مؤثر گردشگری پایدار نیازمند سطح بالایی از هماهنگی بین کسب و کار و بخش عمومی و همچنین جامعه مدنی و گردشگران است.

در حالی که سیاست‌ها کند پیش می‌روند، شرکت‌ها اقدام به پر کردن این خلأ می‌کنند. شرکت‌های کوچک و متوسط که بخش بزرگی از صنعت گردشگری در سراسر جهان را تشکیل می‌دهند، همچنان برای دستیابی به اهداف پایداری تلاش می‌کنند.

در مقایسه با رقبای جهانی نوظهور، کشورهای ثروتمند در سطح ملی بیشتر به پیشرفت این روند ادامه داده‌اند.

برای مثال، فرانسه و آلمان در وضوح و استحکام نقاط قوت و برنامه‌های عملی خود در مورد گردشگری پایدار اول شدند در حالی که فرانسه و انگلستان به دلیل قوانین محکم گردشگری رتبه نخست را کسب کرده‌اند.

با این وجود، تعدادی از کشورهای کمتر توسعه یافته وجود دارند که در حال ساختمان‌هایی برای افزایش رشد گردشگری هستند و این می‌تواند در آینده به گردشگری پایدار کمک کند. برای مثال اندونزی برای اولین بار سیاست گردشگری پایدار را پیاده‌سازی می‌کند.

چین در عین حال رهبر ایستادگی در زمینه رشد صنعت گردشگری است که دامنه آن، در حالی که به پایداری مربوط نیست، اما نشان می‌دهد که کدام تلاش‌ها تأثیرگذاری بیشتر بر روی پایداری در مقیاس جهانی دارند.

Michael Gold، سردبیر و مسئول این برنامه تحقیقاتی، گفت:

پیشرفت در گردشگری پایدار در حال شکل‌گیری و نوظهور است و امیدوارم ادامه یابد.

درحالی‌که قوی‌ترین پایداری گردشگری را در کشورهای توسعه‌یافته می‌توان دید، اما کشورهای در حال توسعه که دارای منابع گردشگری قوی هستند، ادامه‌دهنده و افزایش‌دهنده این رشد پایدار گردشگری هستند.

 

دیدگاه