رهین و رهینه در گالری شیرین تهران

علیرضا کیخا
سه شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۰۰
رهین و رهینه در گالری شیرین تهران

گالری «رهین و رهینه» مجموعه آثار حجمی «شکیبا پرورش» است که آخرین روزهای خود را در گالری شیرین تهران سپری می‌کند. با کجارو همراه باشید تا با هم گشتی در این گالری بزنیم.

گالری «رهین و رهینه» از ۲۴ دی‌ماه سال جاری کار خود را در گالری شیرین تهران آغاز کرده است و تا ۶ بهمن ادامه خواهد داشت. این گالری مجموعه آثار هنری حجمی «شکیبا پرورش» است که در طبقه دوم گالری شیرین تهران در حال برگزاری است. به همین بهانه به گالری شیرین سری زدیم تا با هم آثار به نمایش در آمده در این گالری را ببینیم. در ادامه از شما دعوت می‌کنیم ضمن مشاهده تصاویر اختصاصی کجارو از این این آثار، متن بیانیه خالق این آثار را مطالعه کنید.

گالری رهین و رهینه

گالری رهین و رهینه

گالری رهین و رهینه

گالری رهین و رهینه

گالری رهین و رهینه

گالری رهین و رهینه

گالری رهین و رهینه

گالری رهین و رهینه

گالری رهین و رهینه

گالری رهین و رهینه

گالری رهین و رهینه

رهین و رهینه، تفسیری جدید از مشی و مشیانه‌ای است که گرچه در داستان آفرینش چنان همسان و همبالایند که تمیز «نر» از «ماده» ناممکن است، اما گویی با فاصله‌ای نه چندان دور از افسانه‌ها و هنوز هم در زندگی واقعی، چنین نیست. هر یک از دو مفهوم «مرد» و «زن»، همواره در درازنای تاریخ، منفعت خویش را از دیگری به گرو گرفته و یا با گرو گذاشتن دیگری، یک‌چندی رهایی یافته‌است.

گالری رهین و رهینه

رهین و رهینه، تفسیر بدفهمی‌ها، پیش‌داوری‌ها، فرصت‌‌سوزی‌ها و مهرطلبی‌های یک‌سوی بشری در قالب تفسیری مبتنی بر جنسیت از دیگر سوی بشری است؛ آنجا که مرد «مالک» می‌شود و زن به ناگزیر نقش «مملوک» را می‌پذیرد؛ یا آنجا که زن در جایگاه «مادر» ، «مردی مالک» می‌پروراند و این دستمایه‌ای برای ستاندن «حقوقی» می‌شود که از پسین هزاره‌ها «گمان» می‌رود «پایمال» شده است.

گالری رهین و رهینه

این کشمکش به‌ظاهر پایان‌ناپذیر تاریخی، گرچه به اقتضای «این‌مکانی» و «این‌زمانی»‌های ناگریز و ناگزیر، به‌نوعی بازی سرگرم‌کننده اما دردناک تبدیل شده است، اما …

گالری رهین و رهینه

فاصله اگر بگذاری و از بار سنگین « این‌همینی» آن رها شوی، به بازیچه‌های من می‌رسی که تمامی تلاششان «عبور تو» از فاصله‌ای است که بیگاه و ناگاه در «میانه» نشسته است، عبورکن.

گالری رهین و رهینه

نظر خود را درباره آثار به نمایش در آمده در این گالری با کجارو و خوانندگان ما در میان بگذارید.

مطالب مرتبط:

    دیدگاه