موزه شمس العماره، قدم زدن در گذشته کاخ گلستان (قسمت اول)

علیرضا کیخا
دوشنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۵۹
موزه شمس العماره، قدم زدن در گذشته کاخ گلستان (قسمت اول)

موزه شمس العماره یکی از موزه‌های کاخ گلستان است که در آن تصاویری از گذشته‌های دور این کاخ و همچنین اسناد به‌جای مانده از مکاتبات شاهان قدیم جای گرفته است. با کجارو همراه باشید تا در قسمت اول این گزارش به دیدن عکس‌های قدیمی کاخ گلستان بنشینیم.

کاخ گلستان یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری تهران و ایران است که در قلب تهران و در کنار بازار پرجنب‌وجوش پایتخت قرار دارد. در این کاخ چندین موزه قرار دارد که در گذشته هرکدام کاربری خاصی داشته و اقامت‌گاه شاهان و شاهزادگان و همسران شاهان قاجار و همچنین دفتر کار محمدرضا پهلوی بوده‌اند. یکی از مهم‌ترین و زیباترین بناهای این کاخ، شمس العماره است. این بنا به سبب ارتفاعی که نسبت به سایز کاخ‌های این مجموعه دارد و تزیینات زیبای آن همواره مورد توجه گردشگرانی است که به کاخ گلستان می‌روند. در این گزارش قصد داریم به موزه شمس العماره سری بزنیم و عکس‌هایی از کاخ گلستان در زمات قاجار را ببینیم و در قسمت بعدی گزارش مکاتبات شاهان قاجار و پهلوی که در این موزه به نمایش در آمده‌اند را خواهیم دید. با کجارو همراه باشید.

موزه شمس العماره

اطاق موزه - تالار سلام، سال: لوئی نیل (سال نهنگ) ۱۳۱۰

توضیحی در زیر عکس وجود دارد که نوشته «اطاق موزه مبارکه است که در آخر حوت به جهت سلام تحویل مرتب می‌شود.» 

ناصرالدین‌ شاه هم با دست‌خط خود نوشته «امین‌الملک، امین همایون، مجاهدالدوله توی تالار ایستاده‌اند.»

موزه شمس العماره

تخت مرمر، توضیخ زیر عکس: سلام حضور مبارک در تخت مرمر در روز عید سعید نوروز، مخاطب اللهقی میرزای ایلخانی است. سال ۱۳۰۷ هجری قمری بارس ئیل (سال پلنگ)

موزه شمس العماره

تخت مرمر، توضیح زیر عکس:‌ در سلام نوروزی در عمارت کنار مرمر، تماشاچیان و غیره هستند در روز دوم عید، سال: دوم شهر رمضان المبارک ایلان ئیل ۱۳۱۰ (سال مار)

موزه شمس العماره

ناصرالدین شاه در ایوان شمس العماره، توضیح زیر عکس: سلام حضور مبارک در اطاق شمس العماره

موزه شمس العماره

سردرب تالار اصلی (حوض جوش)

موزه شمس العماره

میدان ارگ، توضیح زیر عکس: کالسکه‌های وزرای خارجه است که به جهت سلام نوروزی در میدان ارگ همایون حاضر شده شده‌اند. سال ۱۳۰۷ هجری قمری

موزه شمس العماره

کاخ گلستان، خلوت کریم‌خانی، توضیح زیر عکس: زن‌های فرنگی که در بالاخانه خلوت کریم‌خانی به جهت تماشا حاضر شده‌اند، در روز سلام دوم عید نوروز، سال ۱۳۱۰ هجری قمری

موزه شمس العماره

تالار سلام، توضیح زیر عکس: اطاق موزه مبارکه است که دو روز به عید مانده بجهت مجلس سلام تحویل مرتب شده، سال ۱۳۱۰ هجری قمری

موزه شمس العماره

مراسم سلام، توضیح زیر عکس: سلام حضور مبارک اقدس همایون در سردر میدان ارگ مبارک طهران

موزه شمس العماره

سردر شمس العماره از خیابان ناصرخسرو، توضیح زیر عکس: عکس روز عید سعید مولود اعلیحضرت همایونی روحنا فدا که در سردر جدید شمس العماره نزول اجلال فرمود، فوج از حضور مبارک می‌گذرد.

موزه شمس العماره

میدان ارگ و توپ مروارید، سران ارگ همایونی و سردر سلام (سردر ورودی کاخ گلستان)

موزه شمس العماره

دورنمای تکیه دولت و عمارت بادگیر از بالای شمس العماره

موزه شمس العماره

عمارت خوابگاه، ناصرالدین شاه و ملیجک

موزه شمس العماره

نمای بیرونی شمس العماره

موزه شمس العماره

نمای بیرونی شمس العماره

موزه شمس العماره

نمای بیرونی شمس العماره

موزه شمس العماره

نمای بیرونی شمس العماره

موزه شمس العماره

نمای بیرونی شمس العماره

موزه شمس العماره

اطاق موزه، تالار سلام، متن زیر عکس: خزانه مبارکه است که بجهت جناب امین‌الملک با اجزای ترتیب مجلس تحویل در اطاق موزه مبارکه حاضر  شده‌اند.

در قسمت بعدی این گزارش با اسناد و مکاتبه‌های به نمایش در آمده در این موزه آشنا می‌شویم. با کجارو همراه باشید.

مطالب مرتبط:

    منبع کجارو

    دیدگاه