روزشمار: ۱۶ شهریور؛ کشته شدن ماژلان در فيليپين

محبوبه پوریوسفی
سه شنبه، ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۰
روزشمار: ۱۶ شهریور؛ کشته شدن ماژلان در فيليپين

ششم سپتامبر سال ۱۵۲۲ از پنج كشتی و ۲۶۵ ملوان كه ماژلان به منظور يافتن راه دريایی آسيا از غرب، بندر سويل اسپانيا را ترک كرده بودند یک كشتی به نام ويتوريا با ۱۷ ملوان به اين کشور بازگشتند.

در ششم سپتامبر سال ۱۵۲۲ ماژلان در یکی از سفرهای دریایی خود کشته شد. سفر دريایی طولانی او عملا ثابت كرد زمين كروی‌شكل است كه به جایی متکی و متصل نيست.

هدف ماژلان از اين سفر كه سه سال طول كشيد خدمت به علم جغرافيا نبود بلكه در اصل ماموريتی تجاری و مستعمراتی بود؛ زيرا پرتغالی‌ها قبلا راه دريایی به آسيا را از طريق جنوب آفريقا (دماغه اميد نیک) یافته بودند و بر مناطق متعدد واقع بر سر راه مستولی شده و به تجارت ادويه دست زده بودند كه اسپانيا می‌خواست بدون درگيری با رقیب،‌ از طريقی ديگر به اين هدف برسد. ماژلان كه زاده پرتغال بود و به خدمت اسپانيا در آمده بود و نيت انتقام‌گيری از زادگاه خود را نيز داشت كه وی را مورد بی‌مهری قرار داده بود. وی پس از عبور از جنوب قاره آمريكا، عرض اقيانوس آرام را در ۹۸ روز طی كرد و به جزايری كه بعدا به نام فيليپ دوم پادشاه اسپانيا «فيليپين» نامگذاری شده است رسيد.

وی در جزيره «سبو» موفق شد رئيس یک قبيله را به قبول مسيحيت وادارد و رئيس قبيله در عوض از او خواست كه در جنگ با قبيله رقيب، او را كمک كند كه در اين جنگ ماژلان كشته شد. افراد قبيله‌ای كه ماژلان را با تير، ضربت شمشير و نيزه كشتند پی به هدف سلطه‌گری و استعمار اروپاييان برده بودند.

پس از كشته شدن ماژلان، یکی از افسران او با باقيمانده نفرات از طريق جنوب آفريقا كه قبلا از آن مسير آگاه بود به اسپانيا بازگشت. در اين سفر چهار كشتی و بقيه همراهان ماژلان بر اثر جنگ، توفان و شورش داخلی از دست رفته بودند. به هر صورت دولت اسپانيا فيليپين را نزدیک به چهار قرن مستعمره خود كرد و دو سال مانده به قرن ۲۰ آن را به آمريكا باخت.

در همین روز:

  • تصویب احداث خطوط سریع السیر اتوبوسرانی تهران در انجمن شهر (۱۳۴۹ شمسی)
  • بمباران نوار مرزی ایران توسط هواپیماهای عراق (۱۳۵۳ شمسی)
  • تولد «امير عبدالقادر الجزايری» سردار بزرگ و انقلابی الجزاير (۱۸۰۸ میلادی)
  • روز ملی و استقلال «سوازيلند» از استعمار انگلستان (۱۹۶۸ میلادی)
  • درگذشت سلطان سليمان (۱۵۶۶ میلادی)
  • توفان دريایی گوادلوپ (۱۷۷۶ میلادی)

دیدگاه