تصمیمات برای مشهد ۲۰۱۷ باید دقیق تر باشد

تیم  کجارو
شنبه، ۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۰
تصمیمات برای مشهد ۲۰۱۷ باید دقیق تر باشد

بنیانگذار سازمان میراث فرهنگی گفت که تصمیمات گرفته شده برای مشهد ۲۰۱۷ نباید به گونه‌ای باشد که امروز شهردار یک تصمیم و فردا استاندار تصمیم دیگری بگیرد، این تصمیمات خلق‌الساعه و مدیریتی است.

آیسسکو (ISESCO) نهاد فرهنگی، علمی و آموزشی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی مشهد را به‌ عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۱۷ انتخاب کرد. برگزاری این رویداد مهم برای شهر مقدس مشهد و کشور ایران، فرصتی را فراهم می‌کند که از طریق آن علاوه بر توسعه و ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و هنری، مخاطبان خود را در گستره جهانی از طریق صورت‌بندی و ارسال پیام‌های فرهنگی و هنری، با تمدن و فرهنگ ایرانی - اسلامی آشنا کند.

این در حالی است که اقدامات انجام شده به اعتقاد سید مهدی حجت، بنیانگذار سازمان میراث فرهنگی، شکل و ترکیب شهر مشهد شایسته مقامی که در ذهن مردم دارد، نیست.

او در این زمینه اظهار کرد:

تصمیمات گرفته شده برای مشهد ۲۰۱۷ نباید به گونه‌ای باشد که امروز شهردار یک تصمیم و فردا استاندار تصمیم دیگری بگیرد، این تصمیمات خلق الساعه و مدیریتی است که مبتنی بر مطالعات وسیع نیست و باید به شدت از آن پرهیز شود.

وی با بیان اینکه شکل و ترکیب شهر مشهد شایسته مقامی که در ذهن مردم دارد، نیست، بیان کرد:

کسی که وارد شهر مشهد ۲۰۱۷ می‌شود، باید احساس کند وارد یکی از قطب‌های شیعیان به خصوص گردشگری شیعیان شده است، به آن معنا که در این شهر خطایی در زمینه رانندگی، معامله، کسب و کار و حتی نظافت رخ ندهد،همچنین آمار  آسیب‌های اجتماعی بسیار کم و مراعات اخلاقی در حد مطلوب است.

قائم مقام پیشین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ادامه داد:هرچند این اقدامات تا سال ۲۰۱۷ محقق نمی‌شود، اما باید این غایت و قطب را مد نظر قرار داد تا چند قدم به جلو پیش رویم. این اقدامات با بزک کردن شهر مشهد برای سال ۲۰۱۷ متفاوت است، مردم دنیا آن قدر چیز دیده‌اند که با این سخنان گول نمی‌خورند حال نباید این گونه فکر کرد که اگر تزئینات شهر درست شود مشهد را برای سال ۲۰۱۷ به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام آماده کرده‌ایم.

 

وی افزود که اقداماتی که در سطح شهر مشهد ۲۰۱۷ صورت گرفته مطلوب مشهد ۲۰۱۷ نیست و هنوز با استانداردها فاصله زیادی دارد، باید فکر و کار کرد. کارهایی که تاکنون برای مشهد ۲۰۱۷ انجام گرفته، تصمیم سریع مدیریتی بوده است.

حجت مشهد را مقدس‌ترین نقطه کشور دانست و اضافه کرد: با این وجود هنوز روی آن با مطالعه کار نکرده‌ایم، در حالی که این شهر نیاز به بیشترین فکر برای عمل دارد.

منبع ایسنا

دیدگاه