یک برج خاموشی دوره اسلامی در تفرش کشف شد

تیم  کجارو
چهار شنبه، ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۰
یک برج خاموشی دوره اسلامی در تفرش کشف شد

مطالعات باستان‌شناسی در ساختار مدور مرکز تپه قلعه خلچان تفرش، سبب کشف یکی از منحصر‌ به‌ فردترین ساختارهای معماری دوره‌ی ایلخانی شد.

«سیدمهدی موسوی‌نیا» سرپرست هیئت باستان‌شناسی تپه قلعه خلچان گفت:

یکی از برنامه‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی در سال گذشته، تعیین عرصه و حریم تپه قلعه خلچان در تفرش استان مرکزی بود.

وی افزود که بر اساس گمانه‌های ایجاد شده در حریم محوطه تپه قلعه خلچان که یکی از محوطه‌های مهم شهرستان تفرش در استان مرکزی است، علاوه بر تعیین تاریخ دقیق محوطه و کاربری آن، پیگردی در ساختار مدور مرکز محوطه در دستور کار قرار گرفت.

موسوی‌نیا ادامه داد که بر اساس بقایای استخوان‌های انسانی و قطعه سفال‌های دوره‌ی ایلخانی در ساختار مدور مرکز محوطه، تپه قلعه خلچان یک برج خاموشی از دوره‌ی ایلخانی بوده است.

او افزود که این یافته از این منظر مهم است که همواره در بین ایران‌شناسان، شناخت دقیق نحوه تدفین زرتشتیان در دوره‌ی اسلامی مورد بحث فراوان بوده است.

به گفته‌ی وی مطالعات باستان‌شناسی تپه قلعه خلچان برای نخستین بارشناختی نسبی از سنت تدفین زرتشتیان در دوره‌ی اسلامی را به دست می‌دهد و تا حد قابل توجهی خلأ تدفین زرتشتیان در این دوره را پر کرده است.

این باستان‌شناس بیان کرد که به غیر از نمونه برج‌های خاموشی متاخر دوره‌ی قاجار در یزد، کرمان و ری، برج خاموشی تپه قلعه خلچان تنها برج خاموشی تاکنون کشف شده از دوره‌ی اسلامی در ایران است.

بر اساس گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، وی افزود که شباهت ساختاری این برج خاموشی دوره ایلخانی با نمونه‌ی بندیان از دوره ساسانی، استمرار معماری برج‌های خاموشی از دوره ساسانی تا دوره ایلخانی را نشان می‌دهد.

موسوی‌نیا گفت که ارزیابی وجود این برج خاموشی زرتشتی در بافت تفرش دوره‌ی ایلخانی، خود بخش دیگری از تاریخ ایران در دوره‌ی اسلامی را روشن می‌کند.

این باستان‌شناس حضور زرتشتیان به عنوان یک اقلیت مذهبی در یک منطقه شیعه‌نشین را روحیه‌ی مساوات، برابری و آزادی مذهبی مردمان شیعی منطقه تفرش دانست.

به گفته‌ی وی شهروندان زرتشتی همزمان با دوره‌ی ایلخانی در منطقه تفرش شیعی احساس امنیت می‌کردند و به عنوان یک شهروند با حفظ تمامی حقوق شهروندی زندگی توام با آرامشی را داشته‌اند.

موسوی‌نیا بیان کرد که هم‌اکنون مطالعات استخوان‌شناسی به منظور تاریخ‌گذاری و تعیین جنسیت و مطالعات خاک‌شناسی محوطه در حال انجام است و انتظار می‌رود فعالیت‌های باستان‌شناسی صورت گرفته در تپه قلعه خلچان بتواند در روشنگری بخشی از تاریخ ایران در دوره‌ی اسلامی مؤثر واقع شود.

 

منبع ایرنا
برچسب‌ها برج کشف

دیدگاه  

    تبلیغات