تماشا کنید: تصاویری مفهومی از گذر زمان

تماشا کنید: تصاویری مفهومی از گذر زمان

سعیده خلیلی‌صفا
| سه شنبه, ۳ فروردین ۹۵ ساعت ۲۱:۰۰

بارها پیش آمده تا گذر زمان به کندی یا به سرعت اتفاق می‌افتد، ولی آنچه که واضح است به هیچ وجه نمی‌توان این جریان پیوسته را متوقف کرد! از این رو، تنها راه‌حل ثبت گذر زمان در قاب تصویر است.

 از آنجائی که زمان پیوسته در جریان است، توقف آن یا بازگشت به گذشته امکان‌پذیر نیست، ولی با عکاسی می‌توان بخش از این جریان را در قالب تصاویر ثبت کرد. در ادامه مطلب ویدئو و تصاویری از گذر زمان در قالب‌های متفاوت ارائه شده‌اند. پس برای تماشای این تصاویر با کجارو همراه شوید!

۲۷ تصویر مفهومی از گذر زمان

۲۷ تصویر مفهومی از گذر زمان

۲۷ تصویر مفهومی از گذر زمان

۲۷ تصویر مفهومی از گذر زمان

۲۷ تصویر مفهومی از گذر زمان

۲۷ تصویر مفهومی از گذر زمان

۲۷ تصویر مفهومی از گذر زمان

۲۷ تصویر مفهومی از گذر زمان

۲۷ تصویر مفهومی از گذر زمان

۲۷ تصویر مفهومی از گذر زمان

۲۷ تصویر مفهومی از گذر زمان

۲۷ تصویر مفهومی از گذر زمان

۲۷ تصویر مفهومی از گذر زمان

۲۷ تصویر مفهومی از گذر زمان

۲۷ تصویر مفهومی از گذر زمان

۲۷ تصویر مفهومی از گذر زمان

۲۷ تصویر مفهومی از گذر زمان

۲۷ تصویر مفهومی از گذر زمان

۲۷ تصویر مفهومی از گذر زمان

۲۷ تصویر مفهومی از گذر زمان

۲۷ تصویر مفهومی از گذر زمان

۲۷ تصویر مفهومی از گذر زمان

۲۷ تصویر مفهومی از گذر زمان

۲۷ تصویر مفهومی از گذر زمان

۲۷ تصویر مفهومی از گذر زمان

برچسب‌ها خانواده کجارو

دیدگاه  

    تبلیغات