قلعه و آثاری از دوره ساسانی در تپه ریوی کشف شد

تیم  کجارو
دوشنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۱۵
قلعه و آثاری از دوره ساسانی در تپه ریوی کشف شد

در فصل چهارم کاوش‌ها در این محوطه تاریخی، بنای مسکونی مربوط به دوره هخامنشی، قبل‌تر از آن یعنی عصر آهن و باز هم قبل‌تراز آن یعنی دوره مادها آشکار شد و برج و باروی یک قلعه دوره اسلامی و بقایای قلعه‌ای از دوره ساسانی نیز کشف شد.

«محمد سویدانلویی» مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی گفت:

با گشایش دو ترانشه در بخش ساسانی این محوطه تاریخی، فضاهای معماری مسکونی مردم عادی و خمره‌های نگهداری آذوقه نیز آشکار شد.

او افزود که بخش شمالی این محوطه، استقرارگاه دوره‌های اشکانی و ساسانی است. بر اساس تفاهم نامه همکاری مشترک بین موسسه باستان‌شناسی آلمان در ایران و پژوهشگاه میراث فرهنگی ایران، کاوش های محوطه تاریخی ریوی پنج سال در فصول مختلف انجام خواهد شد. اهمیت محوطه ریوی در آن است که وسعت آن در دوران هخامنشی به بیش از ۱۱۰ هکتار رسیده و به نظر می‌رسد یکی از شهرهای مهم دوران هخامنشی در شمال شرق کشور بوده است.

برچسب‌ها قلعه

دیدگاه