تهیه نقشه باستان شناسی پاسارگاد

تیم  کجارو
شنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۱۵
تهیه نقشه باستان شناسی پاسارگاد

تهیه نقشه باستان شناسی پاسارگاد، مسقف شدن دو درگاه کاخ کوروش و آغاز مرمت انسان بالدار از مهم‌ترین برنامه‌های مطرح شده از سوی سرپرست پایگاه میراث جهانی پاسارگاد است.

«حمید فدایی» در خصوص تهیه نقشه باستان‌شناسی مجموعه جهانی پاسارگاد گفت:

یکی از موضوعات مهم و اساسی که طی چند مدت اخیر در دستور کار قرار گرفته تهیه نقشه باستان‌شناسی مربوط به این مجموعه جهانی است زیرا درست است که حرائم و عرصه های پاسارگاد تهیه شده اما برخی موضوعات نشان‌دهنده این است که حوزه فرهنگی این مجموعه فراتر از حرائم پیش می‌رود.

وی با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته اقدامات زیادی در حوزه حفاظت و مرمت از این مجموعه جهانی صورت گرفته، بیان کرد که در این مدت مطالعات زیادی پیرامون این مجموعه جهانی انجام شده که بیشتر پیمایش، گردآوری و مطالعه سفالینه‌هایی بوده که در مجموعه پاسارگاد گسترده شده بود.

سرپرست پایگاه میراث جهانی پاسارگاد افزود که طی ۱۰ سال گذشته تمام داده‌های گردآوری شده و مطالعه گستردگی پیرامون لایه تاریخی دوره‌های اسلامی و پیش از تاریخ بوده که هیچ‌کدام از آنها به صورت نقشه جامعه در نیامده است.

وی با تاکید بر اینکه تهیه نقشه باستان‌شناسی یکی از ضروریات این مجموعه جهانی است، بیان کرد که در حال حاضر برنامه‌ای که برای سال جاری طراحی شده وارد کردن مطالعات بر روی محیط و داده‌های باستان‌شناسی است که بر اساس نقشه تهیه می‌شود.

فدایی با اشاره به اینکه با تهیه نقشه کار حفاظت از این مجموعه جهانی نیز بهتر می‌شود، گفت:

این نقشه نیز در اختیار ارگان‌های مختلف قرار می گیرد تا در خارج از حریم نیز مقررات و قوانین را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه این نقشه آمایش GIS است، افزود که بر اساس این نقشه جاده‌ها، پوشش‌های گیاهی و... نیز مشخص که بسیار کاربردی است.

سرپرست پایگاه میراث جهانی پاسارگاد با تاکید بر اینکه قسمت‌هایی از پاسارگاد و مرغاب بررسی نشده، بیان کرد که در حال حاضر در حدود ۳۰ درصد از این منطقه بررسی‌های لازم پیرامون آن انجام نشده که در این خصوص درخواست مجوز از پژوهشگاه میراث فرهنگی کرده‌ایم تا پس از اخذ مجور طی برنامه‌ای مدون عملیات لازم آغاز شود.

وی با اشاره به اینکه برای اجرایی شدن این برنامه از باستان‌شناسان زیادی کمک گرفته می شود، ادامه داد که علاوه بر این، مستندنگاری طراحی سفالینه‌های گردآوری شده نیز انجام تا مطالعات دقیقی از قدمت آن به دست آید.

مسقف شدن دو درگاه کاخ اختصاصی کورش تا یک ماه آینده

فدایی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون مسقف شدن دو درگاه کاخ اختصاصی کورش نیز توضیح داد که برای انجام این کار گروهی از هیئت ایرانی و ایتالیایی در مجموعه جهانی پاسارگاد مستقر شده و طی هفته آینده نیز بقیه گروه مستقر و اقدامات لازم انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با استقرار این گروه‌ها فصل جدیدی از حفاظت در مجموعه جهانی پاسارگاد آغاز می‌شود، اظهار داشت:

در این فصل ادامه فعالیت‌های کاخ اختصاصی کورش دنبال می شود، علاوه بر این با حجم انبوهی از سنگ‌های آسیب دیده مربوط به ستون‌ها، درگاه‌ها و کف کاخ‌ها رو به رو هستیم که در این خصوص نیز اقدامات لازم انجام می‌شود.

سرپرست پایگاه میراث جهانی پاسارگاد ادامه داد که یکی از موضوعات اساسی که در این فصل دنبال می شود اجرای پوشش مسقفی است که برای دو درگاه که نقش برجسته‌هایی در آن وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه طی یک ماه آینده سازه این سقف به ایران می آید، بیان کرد که سازه این سقف‌ها از ایتالیا به ایران می‌آید که توسط موسسه عالی حفاظت رم با همکاری یک شرکت معتبر جهانی که در زمینه سقف‌های سبک فعالیت دارد، تهیه شده و در دو درگاه نصب می‌شود.

مستندنگاری نقش برجسته انسان بالدار

فدایی در بخش دیگری از این گفت و گو به مستندنگاری نقش برجسته انسان بالدار اشاره کرد و گفت:

یکی از موضوعات مهم دیگری که در این فصل دنبال می‌شود مطالعات و مستندنگاری نقش برجسته انسان بالدار است.

وی ادامه داد که این نقش برجسته در بدنه و سطوح دچار فرسایش شده که کار مرمت و حفاظت از بدنه آن در این فصل آغاز می‌شود و به دنبال آن هستیم که یک پوشش برای انسان بالدار در فصل آینده طراحی شود.

وی با اشاره به اینکه نقش برجسته انسان بالدار نیز مسقف می شود، بیان کرد که این کار نیز با همکاری گروه ایتالیایی دنبال می‌شود.

منبع مهرنیوز

دیدگاه