هما، پرتاخیرترین هواپیمایی کشور در پروازهای داخلی

هما، پرتاخیرترین هواپیمایی کشور در پروازهای داخلی

سیامک احدی
| یکشنبه, ۲۰ دی ۹۴ ساعت ۰۸:۰۲

بر اساس آمار، هما، ایرتور، زاگرس، آسمان، آتاایر و نفت پرتاخیرترین شرکت‌های هواپیمایی کشور در بخش پروازهای داخلی محسوب می‌شوند.

 

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بیشترین مسیرهای پروزا داخلی را در بین شرکت‌های فعال هوایی در اختیار دارد. براساس بررسی سازمان هواپیمایی کشوری، شركت‌های ایرتور و زاگرس به ترتیب با ۵۹ و ۵۱ درصد پرواز رتبه‌های بعدی بیشترین تاخیر را به خود اختصاص داده‌اند. آذرماه ۱۳ شرکت هواپیمایی داخلی در مجموع ۴۶۱۲ پرواز انجام دادند که ۲۲۱۴ پرواز یعنی ۴۸ درصد پروازها با تاخیر انجام شده است.

در آبان ماه نیز سیزده شرکت هواپیمایی داخلی ۴۳۷۲ پرواز انجام داده بودند كه سهم پروازهای تاخیری ۱۶۳۶ پرواز بود.

در دومین ماه پاییز ۳۷.۵ درصد کل پروازها با تاخیر انجام شد و ایرلاین‌ها در یک ماه بعد یعنی در آذرماه تاخیر پروازی را بیش از ۱۱ درصد افزایش دادند.

شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در بین خطوط پرواز داخلی با ۶۴۳ پرواز بیشترین سهم پروازها را در سومین ماه پاییز به خود اختصاص داد و ۴۷۳ پرواز یعنی ۷۴ درصد پروازهای آن با تاخیر انجام شده است.

ایران ایر در آبان ماه ۴۲۰ پرواز (۶۵ درصد) از پروازهای خود را با تاخیر انجام داده بود، پس از هما هواپیمایی ایرتور قرار دارد كه در آذرماه ۲۵۱ پرواز داشت و ۱۴۸ پرواز (۵۹ درصد) با تاخیر انجام شد.

سهم هواپیمایی زاگرس از کل پروازهای آذرماه ۴۷۵ پرواز بود که این ایرلاین نیز ۲۴۱ پرواز یعنی ۵۱ درصد پروازهای خود را با تاخیر انجام داد و در رده سومین شرکت دارای بیشترین پروازهای تاخیردار قرار گرفت.

شرکت های آسمان، آتاایر و نفت نیز به ترتیب با ۵۰، ۵۰ و ۴۸ درصد در رده چهارم تا ششم خطوط هوایی دارای بیشترین پرواز تاخیردار قرار گرفته‌اند.

منبع: IRIB

دیدگاه  

    تبلیغات