تفاهم سازمان ایکوم ایران و ارمنستان

تیم  کجارو
سه شنبه، ۷ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۰۰
تفاهم سازمان ایکوم ایران و ارمنستان
در حاشیه برگزاری نمایشگاه عکس تخت جمشید، ایکوم (سازمان موزه‌ها) ایران و ارمنستان در ایروان یک تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
این تفاهم‌نامه نمایشگاهی به امضای سیدمحمد بهشتی رئیس ایکوم ایران و رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و گورجیان، رئیس ایکوم ارمنستان و رئیس موزه ارگونی ایروان رسید. بر اساس این تفاهم‌نامه، دو طرف متعهد شدند نمایشگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مربوط به میراث فرهنگی در دو کشور برگزار کنند. سیدمحمد بهشتی در مراسم گشایش این نمایشگاه که به مناسبت روز ایکوم در اروپا در سایت تاریخی ارگونی ایروان برگزار شد، بر اهمیت پیشینه تاریخی ایران و ارمنستان و نقش آن در گسترش همکاری‌های دوجانبه به ویژه در زمینه‌های فرهنگی تاکید کرد. رئیس ایکوم ایران و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تخت جمشید را میراث مشترک دو کشور دانست و به بیان مفهوم و معنی معنوی همسایگی پرداخت. منبع: دنیای اقتصاد

دیدگاه