صحنی بزرگ در شهر تاریخی بلقیس کشف شد

تیم  کجارو
شنبه، ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۲۰
صحنی بزرگ در شهر تاریخی بلقیس کشف شد
در پی فصل هفتم از کاوش‌های باستان شناسی در شارستان و ارگ شهر تاریخی «بلقیس» صحنی با رواق‌های پیرامونی، یک ورودی آجر فرش مزین به گچ‌بری‌های برهشته، ادامه تالار ستون‌دار، سیستم آبرسانی، حیاط مرکزی و آب انبار کشف شد.
احمد نیک گفتار، سرپرست هیأت هفتمین کاوش در شهر تاریخی «بلقیس» اسفراین گفت:
فصل هفتم کاوش‌های باستان‌شناسی در شهر تاریخی بلقیس اسفراین در دو بخش محدوده شارستان با تاکید بر تپه منار با هدف مشخص کردن کاربری و تکمیل فضاهای کاوش شده در فصل‌های گذشته و دیگری در بخش داخل ارگ با هدف شناخت و آگاهی از ساختار معماری داخلی ارگ و فضاهای مسکونی موجود در آن صورت گرفت .
وی از مهمترین کشفیات شارستان در بخش معروف به تپه «منار» را برخورد کردن با صحنی بزرگ با رواق‌های پیرامونی با یک ورودی آجر فرش که ایوان آن مزین به گچبری‌هایی از نوع «برهشته» بوده دانست و گفت:
این گچ‌بری در نوع خود از بی‌نظیرترین گچ‌برهای دوران اسلامی در دوره ایلخانان به شمار می‌رود. از کشفیات دیگر در تپه «منار» می‌توان به ادامه تالار ستوندار (شبستان مسجد) و یک سیستم آبرسانی (قنات) اشاره کرد.
این باستان‌شناس اضافه کرد: از مهمترین کشفیات در داخل ارگ می‌توان به یک حیاط مرکزی اشاره کرد که تمام درگاهی‌های منازل مسکونی که در فصل ششم کاوش به دست آمده است، به این فضا منتهی می‌شود . به گفته او، در این حیاط یک سیستم آبرسانی شامل یک آب انبار با دیواری از جنس شفته آهک کشف شد که سطح دیوار مزین به اندود ساروج و کف آن آجر فرش است . سرپرست هیأت هفتمین کاوش در شهر تاریخی بلقیس اسفراین افزود:
این آب انبار علاوه برمنبع تامین آب ساکنان با توجه به قرارگرفتن در مسیر وزش باد و درگاهی‌ها، منازل می‌توانسته به عنوان خنک کننده منازل هم کاربری داشته باشد .
وی با اشاره به اینکه فصل اول کاوش در شهر بلقیس گمانه زنی به منظور تعیین حریم شهر تاریخی بلقیس بود بیان کرد: در سال ۱۳۸۸ مجموعه شهر «بلقیس» به عنوان پایگاه میراث فرهنگی مصوب شد و فصل دوم کاوش و گمانه زنی های باستانی نیز در همین سال در بخش ارگ و اطراف آن به انجام رسید. به گفته او ،کاوش فصل سوم باستان شناختی در شهر بلقیس با هدف شناخت فضاها و کارکرد بناها در محدوده تپه منار و بخش هایی که فعالیت های ژئومغناطیس در آن انجام شده بود، صورت گرفت. سرپرست هیأت هفتمین کاوش در شهر تاریخی بلقیس اسفراین اظهار کرد:
کاوش فصل چهارم باستان شناختی در شهر بلقیس با دو هدف عمده پی‌کاوی دیوار شارستان و شناخت فضاها در محدوده ارگ بلقیس و شارستان با تاکید بر تپه «منار» در سه بخش به انجام رسید.
او با بیان اینکه کاوش فصل پنجم باستان شناختی در شهر بلقیس با اهداف پی کاوی دیوار شارستان و شناخت فضاها در محدوده شارستان با تاکید بر تپه منار صورت گرفت،‌بیان کرد:
فصل ششم کاوش‌های باستان شناحتی شهر تاریخی بلقیس نیز با هدف تاریخ‌گذاری و شناخت کاربری فضاها و توسعه دامنه شناخت و آگاهی از ساختار داخلی ارگ انجام شد.
منبع: ایسنا

دیدگاه  

    تبلیغات