خسروآبادی: تهران شهر گرانی برای سرمایه گذارن حوزه گردشگری است

خسروآبادی: تهران شهر گرانی برای سرمایه گذارن حوزه گردشگری است

تیم  کجارو
| دوشنبه, ۹ شهریور ۹۴ ساعت ۱۰:۰۰
به گفته‌ی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران، قیمت بالای زمین و نبود فضای خالی در پایتخت موجب شده تا تهران شهر گرانی برای سرمایه گذارن حوزه گردشگری باشد که امیدواریم در برنامه ششم توسعه با ایجاد راهکارهایی نظیر معافیت بیشتر پرداخت عوارض ساخت مراکز اقامتی به شهرداری ها، قیمت ساخت هتل در پایتخت کاهش پیدا کند.
خسروآبادی افزایش تقاضای سفر و گسترش عرضه خدمات گردشگری را دو راهکار توسعه گردشگری عنوان کرد و افزود:
اگر تقاضا را افزایش دهیم سرمایه گذران برای ارائه خدمات جمع می‌شوند البته با سیاست‌های دولت تدبیر امید در حوزه تقاضای سفر رشد داشته‌ایم که این مسئله مورد توجه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش خدمات گردشگری شده است.
وی ادامه داد:
بسیاری از کشورهای همسایه که حتی جاذبه‌ای برای پذیرش گردشگران نداشته اند در دهه های اخیر جاذبه را برای خود می سازند و با ایجاد حجم بالای سرمایه گذاری و گسترش عرضه خدمات زمینه همراهی سیاست های دولت را برای حفظ این منابع فراهم می‌کنند.
خسروآبادی گفت:
قیمت بالای زمین و نبود فضای خالی در پایتخت موجب شده تا تهران شهر گرانی برای سرمایه گذارن حوزه گردشگری باشد که امیدواریم در برنامه ششم توسعه با ایجاد راهکارهایی نظیر معافیت بیشتر پرداخت عوارض ساخت مراکز اقامتی به شهرداری ها ، قیمت ساخت هتل در پایتخت کاهش پیدا کند.
منبع: خبرگزاری مهر

دیدگاه  

    تبلیغات