توقف رهاسازی آب از سد زاینده‌رود

تیم  کجارو
یکشنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۰۰
توقف رهاسازی آب از سد زاینده‌رود
با اتمام ۲۸ روز زمان توزیع آب در شبکه‌های آبیاری استان اصفهان، رهاسازی آب از سد زاینده‌رود برای کشت پاییزه کشاورزان به اتمام رسید.
علی بصیرپور با بیان اینکه توزیع آب زاینده‌رود برای کشت پاییزه کشاورزان پایان یافت، گفت:
در این مدت آب به تمامی شبکه‌های تحت پوشش رودخانه زاینده‌رود تحویل شد و متناسب با احجام آب از پیش تعیین شده در شبکه‌های آبیاری نکوآباد، آبشار، رودشت، برخوار و مهیار آب تحویل شد.
این مقام مسئول در وزارت نیرو اظهارداشت:
بارندگی در ایستگاه‌های شاخص حوضه زاینده‌رود از ابتدای مهر امسال تا دیروز ۱۴ آذر ماه نسبت به سال گذشته بین ۲۳ تا ۸۴ درصد کاهش داشته است. با اتمام ۲۸ روز زمان توزیع آب در شبکه‌های آبیاری استان اصفهان، رهاسازی آب از سد زاینده‌رود برای کشت پاییزه کشاورزان به پایان رسید.
بصیرپور با اشاره به پایان توزیع آب برای کشت پاییزه، خاطرنشان کرد:
با توجه به قطع جریان آب از عصر روز گذشته، میزان جریان عبوری از رودخانه زاینده‌رود نسبت به یک ماه گذشته به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
وی تصریح کرد:
در صورت بهبود وضعیت بارش‌ها در حوضه رودخانه زاینده‌رود می‌توان رهاسازی آب برای زنده نگاه داشتن رودخانه انجام شود.
منبع: خبرگزاری مهر

برچسب‌ها اصفهان

دیدگاه