آب به زاینده رود بازگشت

تیم  کجارو
دوشنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۰۰
آب به زاینده رود بازگشت
رودخانه زاینده رود بار دیگر از صبح جمعه در نصف جهان جاری شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست اصفهان «پاما» دریچه های سد زاینده رود با هدف تامین آب مورد نیاز کشت پاییزه کشاورزان اصفهانی و بازگشت دوباره حیات به زنده رود بر روی بستر خشک این رودخانه گشوده شد. در پی تصمیم کمیته پنج نفره آب ، دریچه های سد زاینده رود گشوده شد و حجم آب خروجی از دریچه ها حدود ۷۰ متر مکعب بر ثانیه است که حدود ۳۲ متر مکعب آن برای کشاورزی شرق اصفهان در نظر گرفته شده است. همچنین به جهت کاهش منابع آبی در منطقه بالا دست زاینده رود و اعمال سیاست های صرفه جویی ، هر ساله بر اساس میزان حجم آب موجود در دریاچه پشت سد ، بخشی از آب این سد برای تامین آب کشت بهاره یا پاییزه و نیز حفظ محیط طبیعی و حیات حوضه آبی زاینده رود بر روی بستر این رودخانه جاری می شود. سال گذشته نیز دریچه سد زاینده رود از ۱۵ آبان تا نیمه آذر باز شد و آب در بخش شرقی رودخانه زاینده رود برای کشت پاییزه جریان یافت و از نیمه آذر تا سوم اسفند دوباره خروجی سد کاهش یافت. سوم اسفند پارسال برای دومین بار در سال ۹۳، دریچه های سد زاینده رود برای رهاسازی ۶۵ متر مکعب آب در ثانیه جهت مصارف کشاورزی باز شد و این روند تا ۲۰ اسفند ادامه داشت و در نوروز امسال نیز با وجود کاهش خروجی سد زاینده رود، جریان آب در رودخانه ادامه یافت. برای بار سوم نیز دریچه های سد زاینده رود از ۱۷ فروردین امسال با هدف تامین آب مورد نیاز زمین های کشاورزی شرق اصفهان و حفظ محیط طبیعی ، حیات حوضه آبی و زیستی زاینده رود باز شد. منبع: doe

برچسب‌ها اصفهان

دیدگاه  

    تبلیغات