کشف روستای ۶هزار ساله در فارس

تیم  کجارو
پنجشنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۰
کشف روستای ۶هزار ساله در فارس
به گفته فضل الله حبیبی  گمانه زنی های باستان شناسی در تل پای دره کامفیروز(تل قلعه)شهرستان مرودشت به شناسایی روستای ۵ هکتاری ۶۰۰۰ساله مربوط به دوران فرهنگی لپویی منجر شد.
  حبیبی سرپرست گروه باستان شناسی افزود:
پس از بررسی سطحی و گمانه‌زنی‌ها در اطراف محوطه پای دره کامفیروز و تهیه نقشه توپوگرافی یک تپه اصلی (احتمالا قلعه) و آثار یک آسیاب مربوط به دوره سلجوقی نیز شناسایی شد.

حبیبی دلایل اصلی گمانه زنی را گسترش آزاد راه شیراز- اصفهان به حریم تل پای دره، و همچنین عبور جاده اصلی شیراز به کامفیروز از بخشی از محوطه در سال‌های قبل و عبور لوله گاز به بخش کامفیروز اعلام کرد و گفت:

برای تعیین عرصه و پشنهاد حریم حفاظتی تل پای دره،   تهیه نقشه توپوگرافی از محوطه باستانی و انتخاب و اجرای گمانه های آزمایشی، و شناخت دوره های مختلف تل پای دره با توجه به یافته های فرهنگی مد نظر نظر قرار گرفت.

به گفته  این باستان شناس، ۷ گمانه ۱ در ۱متر و ۲ گمانه ۲در ۲ متر در محدوده این محوطه باستانی ایجاد و یک تپه  به ابعاد ۷۰ در ۶۰ متر که احتمالا آثار یک قلعه مربوط به دوره سلجوقی است نیز شناسایی شد.

وی افرود:

در شمال تپه اصلی (تپه اسلامی) که پس از خاکبرداری شرکت گاز استان فارس آثاری مربوط به دوران مس وسنگ جدید در آن دیده شد گمانه زنی انجام گرفت و یافته هایی مربوط به فرهنگ لپویی متعلق به هزاره چهارم پیش از میلاد (دوره روستا نشینی جدید) شناسایی شد.

این باستان شناس افزود:

گمانه زنی های انجام شده حکایت از یک روستای بزرگ تقریبا ۵ هکتاری مربوط به دوران فرهنگی لپویی و یک تپه اصلی (احتماالا قلعه) و آثار یک آسیاب مربوط به دوره سلجوقی در محوطه پای دره دارد.

حبیبی با اشاره به شناسایی یک کف شفته ریزی مربوط به فرهنگ لپویی گفت:

در بخش شرقی تپه اسلامی به آثار کف سکونتی مربوط به دوره سلجوقی برخورد کردیم و همچنین در قسمتی شمالی تل پای دره یک زباله دانی مربوط به دوره لپویی شناسایی شد.

به گفته این باستان شناس بررسی ها و گمانه زنی انجام گرفته در تل پای دره سفال های دوره فرهنگی باکون الف و همچنین سفال های دوره بانش قدیم شناسایی شد.

او افزود:

با توجه به تقسیم بندی این دوره فرهنگی پیش از تاریخ فارس یعنی دوره لپویی توسط ویلیام سامنر آمریکایی به سه فاز دوره باکون/ لپویی، لپویی میانی و لپوی/بانش، قدمت آن به حدود ۳۴۰۰ تا۳۹۰۰ پیش از میلاد می رسد.

برنامه گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تل پای دره بخش کامفیروز با دوقسمت مجزا ودو دوره استقراری اصلی که درسال ۱۳۸۵ثبت ملی شده است با مجوز رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری صورت گرفت.

منبع: خبرگزاری مهر

 

برچسب‌ها باستان شناسی

دیدگاه  

    تبلیغات