عضویت ایران در شورای اجرایی مرکز بین المللی 'ایکروم'

عضویت ایران در شورای اجرایی مرکز بین المللی 'ایکروم'

تیم  کجارو
| یکشنبه, ۱ آذر ۹۴ ساعت ۱۷:۰۰

  در پی یکصد و بیست و نهمین مجمع عمومی ایکروم که در شهر رم برگزار شد، مرکز بین المللی 'مطالعه، حفاظت و مرمت اموال فرهنگی'   وابسته به سازمان یونسکو، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان عضو شورای اجرایی خود انتخاب کرد.

در پی یکصد و بیست و نهمین مجمع عمومی ایکروم ، نمایندگان کشورهای عضو طی نشستی (پشت درهای بسته)، جمهوری اسلامی ایران را برای سومین بار (پس از انقلاب اسلامی) به عنوان عضو شورای اجرایی این مرکز بین المللی انتخاب کردند. 'محمدحسن طالبیان' معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران که به عنوان یکی از اعضای شورای اجرایی این نهاد بین المللی انتخاب شده است، گفت:

جمهوری اسلامی ایران با عضویت در شورای مرکزی ایکروم، می تواند نقش موثری در حفاظت، مرمت، آموزش و ظرفیت برای میراث فرهنگی جهانی داشته باشد که پیامد آن ایجاد مرکز منطقه ای در ایران خواهد بود.

مرکز بین المللی ایکروم موظف است تا از طریق شیوه های بدیع، توسعه یافته و ساده به حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی جهان بپردازد و هدف از تاسیس آن، حفاظت از میراث فرهنگی جهان با کمک آموزش، اطلاع رسانی، پژوهش، همکاری و برنامه های حمایتی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت و ظرافت مواریث فرهنگی است. گفتنی است که تمامی طرح ها و سیاست های کاربردی ایکروم، در شورای اجرایی آن در ایتالیا مطرح و پس از تصویب به اجرا گذاشته می شوند. مرکز بین المللی ایکروم در سال ۱۳۳۵ توسط سازمان یونسکو ایجاد و مقر اصلی آن از سال ۱۹۵۹ تاکنون در شهر رم پایتخت ایتالیا بوده است. ایکروم با ۱۳۴ کشور عضو، به حفاظت و مرمت اموال منقول و غیرمنقول میراث فرهنگی در سراسر جهان می پردازد. منبع: ایرنا

برچسب‌ها فرهنگ یونسکو

دیدگاه  

    تبلیغات