عضو تحریریه
مینا رهبری

مینا رهبری

آذربایجان شرقی، تبریز
درباره من:
فارغ التحصیل زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تبریز